Arsa-Arazi
Arsa alırken dikkat edilecek en önemli konu 1/1000 ölçekli imar uygulama planıdır Yatırım yapılacak arsa/arazinin; hangi yapılaşma şartlarına sahip olduğunu önceden bilerek ona göre yatırım kararı verilmelidir.
 
Yapılaşma şartları imar plan notları ve lejantının dikkatlice okunması ile mümkün olabilir. Arsanın konut, ticaret, sanayi, depolama vb. gibi kullanım amacı ile emsal ve yoğunluğun ne anlama geldiğinin incelenmesi ve analizinin yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda emsale tabi olmayan bölümleriyle ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu maddelerinin tahlili gerelmektedir.
 
İstanbul’daki arazi/arsa yatırımlarında; gayrimenkulün Boğaziçi İmar Kanunu, İSKİ Su Havzaları Yönetmeliği ile Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına
 Dair Yönetmelik kapsamında hangi kısıtlamalara maruz kaldığı ve ormanla ilişiğinin olup olmadığının irdelenmesi ayrıca zemin jeolojik etüdünün yapılıp yapılmadığı vb. gibi hususların ayrıntılı bir şekilde araştırılması gerekmektedir.
 
Hisseli parsel alınması önerilmemektedir. Şartlar gereği gerçekleşen bu tip alımlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
- Alınan yerin büyüklüğü ile alınan hisse orantılı mı? 
- Çevredeki komşular tarafında satılan yerin kime ait olduğu biliniyor mu?
- Hisseli yere ait (hukuken geçersiz olmasına rağmen) satıcı ne gibi belgeler sunabiliyor? Bu belgeler o bölgedeki diğer 0hissedarların ellerindeki belgelerle aynı mı? Noter tasdikli özel parselasyon haritası var mı?
 
Konut Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş konutlardan daire alınmaması önerilmektedir. Şartlar gereği gerçekleşen bu tip alımlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
-Yerle ilgili imar durumunu öğrenilmelidir. 
-Fazladan yapılan kat ve bağımsız bölüm varsa, bu yapıdan daire alınmamalıdır. 
-Verilen arsa payı, yapılacak olan bağımsız bölüm sayısı ve alanı ile orantılı olmak zorundadır. 
-Tapuya ilişkin bir muamele ancak Tapu Müdürlüğünde işlem yapılarak geçerlilik kazanmaktadır. Tarafların aralarında imzaladıkları belgelerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. 
vakifbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgalbaraka-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalk-sigorta-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGturk-telekom-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgaskon-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGinanlar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGgubretas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-katilim-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgkiptas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGege-yapi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpghalkbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGanadolubank.pngtdi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGtergan-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgziraat-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGturkiye-is-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGoz-ar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgziraat-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgdky-insaat-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGartas-grubu-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGmuratbey-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgvaryap-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGnar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpghalk-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGvakifbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgalbaraka-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalk-sigorta-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGturk-telekom-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgaskon-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGinanlar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGgubretas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-katilim-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgkiptas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGege-yapi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpghalkbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGanadolubank.pngtdi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGtergan-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgziraat-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGturkiye-is-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGoz-ar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgziraat-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgdky-insaat-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGartas-grubu-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGmuratbey-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgvaryap-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGnar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpghalk-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPG