Gayrimenkul Değerlemede uluslararası düzeyde yaygın olarak aşağıda sıralanan üç metot kullanılmaktadır: 
 
Maliyet Metodu 
Maliyet ile değer arasında bir bağlantı vardır. 
Değerlemeye konu gayrimenkulün birebir aynısını yeniden inşa etmenin maliyeti bulunur. 
Değer = İnşaat maliyeti+arsa maliyeti– değer kayıpları ve eskimeler 
 
Getiri Metodu 
Değerlemeye konu gayrimenkulün getirisi ile gayrimenkulün değeri arasında bir bağlantı vardır. 
Değer, gelecekte gerçekleşmesi umulan faydaların şimdiki karşılığı/fiyatıdır. 
Değer = Getiri/Oran(paraya çevrilme oranı) 
 
Satış Fiyatlarının Karşılaştırılması Metodu 
Benzer gayrimenkullerin satış fiyatları arasında bir bağlantı vardır. 
Benzer nitelikli son satışlar, teklifler, ihtimaller, ikame edilebilecek haller, faydalar, arz ve talep verileri analiz edilir ve değerlemeye konu gayrimenkulün en gerçekçi değeri bulunmaya çalışılır. 
Değer = Benzer gayrimenkuller arasında nitelikleri en çok uyanın satış fiyatının güncellenmesi ve ayarlanması 

 

  Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.
 Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusun bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. 

 

 Bu bağlamda kentsel dönüşüm projelerinde;

  • Dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri,

Devamını oku...

İstanbul ve çevresindeki iller başta olmak üzere, arsa ve arazi geliştirme çalışmaları gerçekleştiren firmamız, yatırımcılara altyapı sorunu çözülmüş arsa üretiminde, hizmet ve danışmanlık veren sayılı şirketler arasında yer alıyor.Herhangi bir arsayı geliştirdikten sonra, parselasyonu yapılıyor. Daha sonra arsanın; yol, elektrik. cadde ışıklandırması, telekomünikasyon gibi tüm altyapısı gerçekleştiriliyor. Arsa ile ilgili A’dan Z’ye tüm sorunları çözülüyor. Talep geldiği takdirde, konusunda uzman kadromuzla büyük konut projelerine imza atılıyor.

Gayrimenkul Plan Proje Uygulamaları ve Hizmetleri :

 Arsa, Arazi ve Geliştirme İmar Planları,
 İnşaat, Müteahhitlik ve Taahhüt hizmetleri
 Kooperatifler kurmak, kurulu olanlara ortak olmak
 Peyzaj, proje ve uygulamaları
 Şehircilik ve Kentsel dönüşüm Proje Danışmanlığı
 
Hazırlanan, hazırlanmakta olan, tasarlanan veya sadece yatırım yapma düşüncesinin oluştuğu yatırımlarda şirketimiz, talebe yönelik analizler yapmakta, raporlar sunmaktadır. Uzmanlarımız, yatırım düşüncesi oluşmuş ancak projesi oluşturulmamış durumlarda, talep edilmesi halinde yatırım projeleri hazırlayıp, yatırımcıların değerlendirmelerine sunmaktadır.
 
Hazırlanmış, hazırlanmakta olan ya da tasarı halindeki projelerde;
 
Projenin yatırım maliyetini,
Projenin eksik yönlerini,
Aşırı maliyet yükleyen unsurlala etkin ve verimli kullanımdan uzaklaştıran unsurlarını,
Teknik hatalarını,
Projenin yürütülme sürecinin planlamasını,
Projenin getirisini, yatırımın amortisman, ipotek sabitesini, kapitalizasyon ve iskonto oranlarının belirlenerek iktisadi değerlilik analizinin yapılmasını sağlarlar.
 
Sanayi tesisleri olarak nitelendirilen gayrimenkuller oldukça değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır, bunlar kimi zaman tedarikçilerini ve enerji üretimini de içinde barındıran entegre bir üretim kompleksi olabileceği gibi, farklı üretim birimlerini barındıran Organize Sanayi Bölgeleri de olabilir. Ayrıca fabrikalar, imalathaneler, enerji üretim tesisleri, depolama tesisleri, limanlar, lojistik tesisler bu kapsamda değerlendirilir.
Sanayi tesisleri için yapılacak değerleme çalışmalarında genellikle bina ve arazi değerlerinin üzerine çıkan makine, techizat ve üretim hattı değerleri bulunmaktadır, ayrıca bu tesislerin niteliklerine göre özel inşaat maliyetleri dikkat çekici boyutlarda olabilmektedir. Bu nedenle farklı disiplinlerdeki uzmanlar ile ortaklaşa yapılacak çalışmalarda, arsa, bina, makine, isim hakkı gibi tüm hak ve faydaların, bunun yanında tesisin üretim kapasitesi, pazar payı, faydalandığı teşvikler, ham maddeye ve pazara uzaklık gibi değişkenlerde dikkate alınmaktadır.
Gayrimenkul Danışmanlığı gayrimenkul alırken, satarken, kiralarken veya gayrimenkulle ilgili finansman sunarken/temin ederken; hukuki, teknik ve fiziki verilerin, bilimsel, doğru ve hızlı bir şekilde araştırılıp sonucuna göre yatırım kararına yön verilmesi, yapılan yatırımın güvenilirlik ve zaman periyodunda getirisinin tespit edilmesi hizmetlerine verilen genel addır.
Gayrimenkul sektörünün yapısı ve hukuki özellikleri nedeniyle birbirinden bağımsız çok sayıda yasal mevzuat ve idari işlemin konusu olma sı nedeniyle, gayrimenkulle ilgili yatırım kararı almadan önce, mutlaka yetkin kişi veya kurumlardan danışmanlık hizmeti alınması, yatırımdan beklenen faydanın sağlanması ve riskin minimize edilmesi için zorunlu hale gelmiştir. Gayrimenkul geliştirme projelerine altlık olacak her türlü bilgi ve belgeleri temin edip mevzuatı dahilinde yorumlayarak yatırımcılara rehberlik edilmesi de bu hizmet kapsamında değerlendirilmektedir.
 

Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için, yatırım kararı alınmasındaki en temel veri piyasalara bağlı olarak gayrimenkul için hazırlanmış fizibilite raporlarıdır. Gayrimenkul yatırımcıları için belirli bir bölgede yatırıma başlamadan önce o bölge hakkında bilgi sahibi olmak yatırımın ilk adımıdır.

Bu çerçevede hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir.
Fizibilite çalışması ve raporların hazırlanması
Bölge analizleri ve değerlendirmeleri
İmar planı danışmanlığı
En verimli kullanım amacı tespiti
Boş arazi ve geliştirilmiş proje değer analizi
En iyi kullanım değeri analizi
Dünya'nın ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun proje kararını vermeden önce piyasa verilerini öğrenmek, en karlı ve en sağlıklı yatırım kararının verilmesinde birincil unsurdur. 
Buna ilaveten, özellikli bölgelerde yapılan piyasa araştırması sonrasında yatırımcı firmaya en uygun yaklaşımı önermek ve yatırımcıya, ne zaman, nerede en uygun yatırımı yapacağını bildirmek Kuzeybatı'nın görevlerindendir.
Karlı ve sürdürülebilir proje kararları almak için pazar bilgisine sahip olmak önemlidir. 
 
Tesis Değerlemesi (Gayrimenkul ile birlikte, makine – tesisat ve ekipmanlarının değer tespiti) : Arazi, binalar, makine ekipmanlar ve yardımcı tesisleri ile birlikte analiz edilmesi, değerlemenin amacı doğrultusunda uluslararası değerleme standartlarına uygun değer kavramları ve değerleme yaklaşımları kullanılmak suretiyle ayrı veya bütünleşik olarak raporlanması.

Makine Değerlemesi :  Bağımsız makine veya makineler topluluğundan, taşınmazlar hariç olmak üzere, tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak tesisin incelenmesi ve makine değerleme raporlarının hazırlanması.

albaraka-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGoz-ar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgnar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgziraat-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGanadolubank.pnggubretas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGmuratbey-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgartas-grubu-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalk-sigorta-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalkbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-katilim-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgtdi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGkiptas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGvaryap-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGdky-insaat-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGturk-telekom-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpginanlar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGege-yapi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgaskon-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGvakifbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgturkiye-is-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgtergan-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpghalk-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGalbaraka-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGoz-ar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgnar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgziraat-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGanadolubank.pnggubretas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGmuratbey-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgartas-grubu-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalk-sigorta-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalkbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-katilim-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgtdi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGkiptas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGvaryap-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGdky-insaat-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGturk-telekom-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpginanlar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGege-yapi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgaskon-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGvakifbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgturkiye-is-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgtergan-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpghalk-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPG