BİLGİ BANKASI

 

 

 

Gayrimenkul Danışmanlığı gayrimenkul alırken, satarken, kiralarken veya gayrimenkulle ilgili finansman sunarken/temin ederken; hukuki, teknik ve fiziki verilerin, bilimsel, doğru ve hızlı bir şekilde araştırılıp sonucuna göre yatırım kararına yön verilmesi, yapılan yatırımın güvenilirlik ve zaman periyodunda getirisinin tespit edilmesi hizmetlerine verilen genel addır.
 
Gayrimenkul sektörünün yapısı ve hukuki özellikleri nedeniyle birbirinden bağımsız çok sayıda yasal mevzuat ve idari işlemin konusu olma sı nedeniyle, gayrimenkulle ilgili yatırım kararı almadan önce, mutlaka yetkin kişi veya kurumlardan danışmanlık hizmeti alınması, yatırımdan beklenen faydanın sağlanması ve riskin minimize edilmesi için zorunlu hale gelmiştir. Gayrimenkul geliştirme projelerine altlık olacak her türlü bilgi ve belgeleri temin edip mevzuatı dahilinde yorumlayarak yatırımcılara rehberlik edilmesi de bu hizmet kapsamında değerlendirilmektedir.
Arsa-Arazi
Arsa alırken dikkat edilecek en önemli konu 1/1000 ölçekli imar uygulama planıdır Yatırım yapılacak arsa/arazinin; hangi yapılaşma şartlarına sahip olduğunu önceden bilerek ona göre yatırım kararı verilmelidir.
 
Yapılaşma şartları imar plan notları ve lejantının dikkatlice okunması ile mümkün olabilir. Arsanın konut, ticaret, sanayi, depolama vb. gibi kullanım amacı ile emsal ve yoğunluğun ne anlama geldiğinin incelenmesi ve analizinin yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda emsale tabi olmayan bölümleriyle ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu maddelerinin tahlili gerelmektedir.
 
İstanbul’daki arazi/arsa yatırımlarında; gayrimenkulün Boğaziçi İmar Kanunu, İSKİ Su Havzaları Yönetmeliği ile Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına

Devamını oku...

Bir gayrimenkulün piyasa değerini birçok parametre etkiler. Devamlı etkileşim içinde olmakla beraber birbirlerinden bağımsız olan bu parametreler önemli bileşenleriyle aşağıda gösterilmektedir: 
  1. Gayrimenkule ait fiziksel parametreler: Konum, büyüklük, biçim, mahal listesi, manzara, ulaşım, altyapı vb.
  2. Ekonomik ve finansal parametreler: İşsizlik, hane halkı geliri, borç verenin tutumu, kredi maliyeti ve kullanılabilirliği, tüketici eğilimleri, gayrimenkul arzı vb. 
  3. Hukuki ve idari parametreler: Kamu hizmetleri, planlama, arazi kullanımına ilişkin düzenlemeler, vergi politikaları vb.
  4. Sosyal ve demografik parametreler: Sosyal davranışlar ve tercihler, göç eğilimleri, suç oranları, nüfus yoğunluğu, nüfus artış hızı, piyasanın değer trendleri vb. 

Gayrimenkulün değerinin belirlenmesine yönelik işlemlerin tümüne gayrimenkul değerleme denir. Gayrimenkul değerlemede amaç, bir gayrimenkulün belirli bir tarihteki değerinin araştırmalara, veri ve analizlere dayanarak tahmin edilmesidir. Değerleme hizmeti yalnızca gayrimenkulün kendisiyle sınırlı kalmaz ve gayrimenkulun piyasa değerini etkileyen faktörlerin kapsamlı ve metodolojik bir çalışmayla incelenmesini de kapsar.
Gayrimenkul değerleme uzmanı ise; gayrimenkulün değeri ile ilgili kanaati ortaya koyma bilgisine, becerisine ve ehliyetine sahip olan kişidir. Gayrimenkul değerleme uzmanlık ve tarafsızlık gerektiren bir disiplindir.

Gayrimenkul Değerlemede uluslararası düzeyde yaygın olarak aşağıda sıralanan üç metot kullanılmaktadır: 
 
Maliyet Metodu 
Maliyet ile değer arasında bir bağlantı vardır. 
Değerlemeye konu gayrimenkulün birebir aynısını yeniden inşa etmenin maliyeti bulunur. 
Değer = İnşaat maliyeti+arsa maliyeti– değer kayıpları ve eskimeler 

 

Devamını oku...

inanlar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-katilim-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpggubretas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGkiptas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalk-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalkbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGnar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgtergan-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgvaryap-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalk-sigorta-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGturk-telekom-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgaskon-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGmuratbey-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgdky-insaat-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGvakifbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgoz-ar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgalbaraka-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGege-yapi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpganadolubank.pngturkiye-is-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGartas-grubu-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGtdi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpginanlar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-katilim-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpggubretas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGkiptas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalk-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalkbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGnar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgtergan-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgvaryap-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalk-sigorta-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGturk-telekom-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgaskon-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGmuratbey-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgdky-insaat-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGvakifbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgoz-ar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgalbaraka-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGege-yapi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpganadolubank.pngturkiye-is-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGartas-grubu-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGtdi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpg