BİLGİ BANKASI

 

 

 

Değerleme Uzmanı ve Değerleme Uzmanlığı konularında Türkiye'deki tek düzenleyici Kurul olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başlangıçta konuyla ilgili iki tebliğ hazırlamış ve bu tebliğler 12 Ağustos 2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlerleyen süreçte; sektördeki hareketlilik ve büyümeye paralel olarak Kurul 2 Ağustos 2007 tarihinde yeni bir değişiklik tebliği ile ilk tebliğe göre kapsamlı bir revizyon yapmıştır. Bu tebliğlerle SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme şirketleri ile bu şirketlerinde görev yapacak Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının sahip olması gereken nitelik ve nicelikler ile etik kurallar sıralanmış, şirketlerin Kurulca kayda alınma şartları belirtilmiştir. Bahse konu tebliğler ile ülkemiz, değerleme alanında uluslararası kalitede bir anlayışı yakalamış bulunmaktadır. 
 
Ekonominin her alanında, dünya standartlarında hizmet ilkesinin çok net olarak benimsendiği bu günlerde, gayrimenkul ve eş güdümlü olarak finansal piyasaların gelişebilmesi/derinleşebilmesi ve bu piyasaların yatırımcılar için güvenli ve cazip hale gelebilmesi için kamu otoritesi tarafından düzenlenen ve denetlenen tarafsız ve güvenilir bir değerleme sektörünün varlığı, piyasa aktörleri için vazgeçilmez bir unsurdur.
 
Konut kredilerinde milat olarak nitelenen 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ise sektöre yeni bir soluk ve açılım getirmiştir. Söz konusu kanun ile birlikte konut finansmanından doğan alacakların, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla tahsili aşamasında, gayrimenkullerin değerlemesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişi ve kuruluşlar tarafından yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Kanun, değerleme uzmanı sayısındaki açığı göz önüne alarak, işbu kanunun yürürlüğe girmesini izleyen üçüncü yılın sonuna kadar gayrimenkullerin kıymet takdirinin; SPK tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşların yanı sıra diğer uzman ve bilirkişiler marifetiyle de yapılmasına olanak tanımıştır. İlgili kanun uyarınca 6 Mart 2010 tarihinden sonra, konut finansmanına konu her turlu gayrimenkulün değerlemesi yalnızca SPK tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca yapılabilecektir.
ege-yapi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpganadolubank.pngturk-telekom-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpghalkbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGnar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpghalk-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalk-sigorta-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGkiptas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGoz-ar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgziraat-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgtergan-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgziraat-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGinanlar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-katilim-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpggubretas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGvaryap-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGvakifbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgturkiye-is-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGmuratbey-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgartas-grubu-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGalbaraka-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGdky-insaat-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGaskon-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGtdi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGege-yapi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpganadolubank.pngturk-telekom-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpghalkbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGnar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpghalk-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGhalk-sigorta-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGkiptas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGoz-ar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgziraat-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgtergan-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgziraat-leasing-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGinanlar-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGziraat-katilim-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpggubretas-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGvaryap-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGvakifbank-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgturkiye-is-bankasi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGmuratbey-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.jpgartas-grubu-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGalbaraka-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGdky-insaat-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGaskon-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPGtdi-logo-yetkin-gayrimenkul-degerleme-as.JPG